සජිත් හැර දමා ඇමතිකම් සමග ආණ්ඩුවට එක්වෙන හතර දෙනා මෙන්න..!
සමගි ජන බලවේග පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හතර දෙනකු ආණ්ඩුවට එක්වනු ඇති බවට ඉහළ පෙළේ ආරංචි මාර්ග වාර්තා කරයි. ඒ අනුව ඉදිරි සති කිහිපය ඇතුළත මෙම සිවු දෙනා ආණ්ඩුවට එක්වනු ඇති අතර ඔවුන්ට ඇමති ධූර ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා වෙමින් ඇතැයිද වාර්තා වේ. මෙසේ ආණ්ඩුවට එක් වනු ඇත්තේ ගත වූ කාලය පුරාම ජනාධිපතිවරයා සහ ආණ්ඩුව සමඟ සමීපව කටයුතු කළ අයයි. මෙම පිරිස සමගි ජන බලවේග විසින් සංවිධානය කළ ජන හමු විරෝධතා වලටද සහභාගිත්වයක් නොවූ අයද වෙති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *