අතීතය වෙනස් කර අනාගතයට අභියෝග කල චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරයා.
අනෙක් හැම දෙයක්ම මෙන් ම කාලයේ ද අධිපතියන් බවට පත්වීමට
නාසා විද්‍යාඥයන් ලංකාවට ඇවිත් – අගහරුගේ ජීවය සෙවනගල සොයයි..!
අඟහරු ග්‍රහයාගේ ඇති පාෂාණ වලට සමාන පාෂාණ ලංකාවේ දකුණු ප්‍රදේශ
පොහොට්ටුව යලි දෙකඩයි – ඉතිරි පලුවෙන් නව දේශපාලන පක්‍ෂයක්…!
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මැති ඇමතිවරුන් පිරිසක් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරයක්
මීලග පොලිස්පති සූදානම් – ජනපතිගෙන් නම් තුනක්…!
දැනට පුරප්පාඩු වී ඇති පොලිස්පති ධුරය සඳහා මීළඟ පොලිස්පති වරයා